Stödmedlemmar

Vill du stödja föreningen kan du bli stödmedlem.
För att bli stödmedlem betalas 150 kr in till postgiro 22 54 19 -1.
Märk inbetalningskortet med Stödmedlem och givarens namn och adress.

Tack för ditt bidrag.