Artistisk gymnastik

Tävlingsgymnastik har funnits med på det olympiska programmet sedan de första spelen i modern tid, i Aten 1896. Det var emellertid endast herrar som tävlade till en början och kvinnlig tävlingsgymnastik förekom i lag på OS i Amsterdam 1928. Sedan slutet av 40-talet förekommer kvinnlig tävlingsgymnastik i den form de har nu på det olympiska programmet, de är fyra redskap hopp, barr, bom och fristående. Första OS där Sverige deltog i gymnastik var i London 1948.

Sedan 2007 har Kvinnlig Artistisk Gymnastik i Sverige ett nytt tävlingssystem där vi har arbetat med att få en linje från början till världseliten. Vår utvecklingsstege, har två delar för gymnasterna en del för tränarna och en för domarna. Vi har även en kravprofil och till den hörande utvecklingstrappa med övningar.

För gymnasterna har vi samma grund upp till 13 år därefter kan man välja att fortsätta med Svenska Stegserierna eller börja tävla på Svenska Pokalenserierna. Syftet med stegserierna är att alla gymnaster i Sverige ska följa en gemensam tävlingsstege där gymnasterna stegvis utvecklar bra grunder. Stegserierna följer en röd tråd från grundläggande övningarna upp till svårare övningar, steg för steg. Serierna vänder sig till alla gymnaster som tävlar i Kvinnlig Artistisk Gymnastik. Svenska Stegserierna bygger på kravprofilen. Till Svenska Stegserierna finns Ettan till Sexan filmade och en DVD på serierna kan beställas via Gymanstikbutiken.

För tränarna har vi utbildningen i tre steg och de ligger i linje med övningarna på Svenska Stegserierna och kravprofilen. För domarna finns också tre steg innan förbundsdomarkursen. Alla utbildningar arrangeras av regionerna.

(Tillfälligt saxat från www.gymnastik.se)

Bild: Dorina Böczögő, bom. Av Alby.1412, CC BY 2.0, Wikimedia Commons.