Nya övningars Plinglista

Ia – handståendegång sidan vänster hel våd 25 mars 2019

Ia – handståendegång sidan höger hel våd 24 mars 2019

Ida – handståendegång sidan vänster hel våd 24 mars 2019

Ia – handståendegång bakåt hel våd 24 mars 2019

Ida – handståendegång sidan höger hel våd 24 mars 2019

Ida – handståendegång bakåt hel våd – 24 mars 2019

Julia – handvolt – 11 juni 2018

Ida – rondat stäm – 11 juni 2018

Julia – rullning bak till spannung – 11 juni 2018

Ida – hjulning till handstående balans, brytning ner till stå – 11 juni 2018

Julia – piruette 360° – 11 juni 2018

Julia – hopp piruette 270° – 11 juni 2018

Ida – handståendevändning 540° – 11 juni 2018

Ida – handståendevändning 360° – 11 juni 2018

Julia – grupperad engelsman på hårt – 11 juni 2018

Sara – utvipp överkast – 11 juni 2018

Sara – ljushopp av från höga holmen i grop- 11 juni 2018

Sara – hopp från låga till höga – 11 juni 2018

Julia – Saxhopp – 10 juni 2018

Julia – galopphopp – 10 juni 2018

Ia – hjorthopp 180° – 10 juni 2018

Julia – mjuk övergång bakåt – 10 juni 2018

Emilia – kullerbytta framåt – 10 juni 2018

Sara – hjulning – 10 juni 2018

Julia – spagathandvolt – 10 juni 2018

Ia – samlad brygga fram – 10 juni 2018

Sara – kullerbytta framåt – 10 juni 2018

Julia – kullerbytta bakåt – 10 juni 2018

Julia – kullerbytta framåt – 10 juni 2018

Ia – samlad brygga bak på golv – 10 juni 2018

Julia – grupperat hopp på lågbom – 10 juni 2018

Julia – ljushopp 180° på lågbom – 10 juni 2018

Ia – mjuk övergång framåt – 10 juni 2018

Ia – mjuk övergång bakåt på lågbom – 10 juni 2018

Emilia – ljushopp 180° på lågbom – 10 juni 2018

Julia – hjulning på bom  – 10 juni 2018

Julia – hjulning på lågbom – 10 juni 2018

Emilia – ljushopp av från höga i grop – 10 juni 2018

Emilia – uppdrag överkast – 10 juni 2018

Sara – vipp hjulomsväng i höga – 10 juni 2018

Emilia – vipp hjulmomsväng i höga – 10 juni 2018

Ida – vipp hjulomsväng i låga – 10 juni 2018

Ida – kullerbytta framåt – 4 juni 2018

Ia – handvolt II – 4 juni 2018

Ia – spagathandvolt – handvolt – handvolt II – 4 juni 2018

Ia – handvolt – 4 juni 2018

Julia – rondat stäm – 4 juni 2018

Ida – spagathandvolt – 4 juni 2018

Ia – spagathandvolt – 4 juni 2018

Ida – bomflickis på golv – 4 juni 2018

Julia – rullning till handstående – 4 juni 2018

Ida – handstående nedrullning med böjda ben – 4 juni 2018

Emilia – rondat stäm – 4 juni 2018

Emilia – flickisrondat  – 4 juni 2018

Ida – handvolt – 4 juni 2018

Ia – brytning – 4 juni 2018

Ia – hjulning – 4 juni 2018

Julia – handstående nedrullning med böjda ben – 4 juni 2018

Ida – mjuk övergång bakåt – 4 juni 2018

Emilia – hjulning på golv – 4 juni 2018

Julia – hjulning på golv – 4 juni 2018

Emilia – handstående nedrullning med böjda ben – 4 juni 2018

Ida – hjulning på golv – 4 juni 2018

Julia – vipp till vågplan – 4 juni 2018

Sara – uppdrag överkast i låga holmen – 4 juni 2018

Julia – grupperad engelsman i grop- 4 juni 2018

Julia – utvipp överkast – 4 juni 2018

Ida – utvipp överkast – 4 juni 2018

Julia – hopp till höga – 4 juni 2018

Ida – vipp hjulmsväng i höga holmen – 4 juni 2018

Julia – vipp hjulomsväng i höga – 4 juni 2018

Julia – vipp hjulomsväng i låga – 4 juni 2018

Ida – hopp till höga holmen – 4 juni 2018

Ida – vipp till vågplan – 4 juni 2018

Sara – vipp hjulomsväng i låga – 4 juni 2018

Emilia – frivolt på golv – 3 juni 2018

Ia – handvolt grupperad frivolt – 3 juni 2018

Ia – rondat flickis grupperad salto – 3 juni 2018

Ia – stillastående tempoflickisar – 3 juni 2018

Ia – rullning bak till handstående – 3 juni 2018

Emilia – mjuk övergång bakåt – 3 juni 2018

Ia – handståendevändning 720° – 3 juni 2018

Ia – handståendevändning 360° – 3 juni 2018

Ia – piruette 360° – 3 juni 2018

Emilia – stillastående flickis – 3 juni 2018

Ia – stillastående bomflickis på golv – 3 juni 2018

Ia – stillastående salto – 3 juni 2018

Ia – pendling grupperad engelsman i grop – 3 juni 2018

Emilia – pendling till vågplan (i bak och fram) i stroppräck – 3 juni 2018

Ia – vipp till vågplan – 3 juni 2018

Emilia – vipp till vågplan – 3 juni 2018

Emilia – utvipp överkast – 3 juni 2018

Emilia – vipp till huksittande  – 3 juni 2018

Emilia – hopp till höga – 3 juni 2018

Ia – vipp till huksittande hopp till höga – 3 juni 2018

Emilia – vipp hjulomsväng – 3 juni 2018

Ia – vipp hjulomsväng – 3 juni 2018

Ida – frivolt – 28 maj 2018

Julia – fotsväng – 28 maj 2018

Emilia – hjulning på bom – 27 maj 2018

Ia – Fotsväng hopp till höga – 21 maj 2018

Ia – hängkipp – 11 mars 2018

Alisa – lantmätarhopp – 26 februari 2018

Ia – kipp – 26 februari 2018

Ia – svängar i stroppräck – 12 februari 2018

Julia – svängar i stroppräck – 29 januari 2018

Alisa – vipp till holme hopp till höga- 26 februari 2017

Alisa – blodig uppkörning – 28 november 2016

My – kullerbytta upp på bommen – 27 november 2016

Julia – frivolt – 23 november 2016

My – frivolt – 23 november 2016

Ia – frivolt – 23 november 2016

Sara – frivolt – 23 november 2016

Alisa – tvärspagat splitt – 13 november 2016

Alisa – spagat vänster – 13 november 2016

Alisa – spagat höger – 24 oktober 2016

Julia – överslag – 10 oktober 2016

Sara – överslag – 10 oktober 2016

Ia – överslag – 10 oktober 2016

Dilyara – överslag – 10 oktober 2016

Ia – Stilla flickis – 10 oktober 2016

Julia – rullning bak till handstående – 3 oktober 2016

Julia – frivolt av bom – 3 oktober 2016

My – frivolt av bom – 3 oktober 2016

Julia – varghopp – 2 oktober 2016

Emilia E – samlad brytning till holme  – 2 oktober 2016

Lovisa – samlad brytning till holme – 2 oktober 2016

Ida – handståendegång frm– 11 september  2016

Alisa – rondat flickis 31 augusti 2016

Sara – spagat höger 16 maj 2016

Ida – spagat höger – spagat vänster 16 maj 2016

My – spagat höger 9 maj 2016

Julia – handståendegång – 9 maj 2016

Ida – tvärspagat – 9 maj 2016

Julia – handståendegång över brädor – 27 april 2016

Sara – blodig uppkörning – 25 april

My – handståendegång över brädor – 20 april 2016

Ia – handståendegång över brädor – 20 april 2016

Ia – handstående i spagat 10 februari 2016

Julia – ljushopp upp på bom – 10 februari 2016

Dilyara – ljushopp upp på bom – 10 februari 2016

Julia – Rondat flickis – 16 november 2015

Ida – Hjulning brygga bak – 16 november 2015

Julia – Hjulning brygga bak – 16 november 2015

Selma – Hjulning brygga bak – 16 november 2015

My – Rondat flickis – 11 november 2015

Vendela – Rondat flickis – 11 november 2015

 

Selma – spagat vänster ben – 22 november 2014

Julia – spagat höger – 26 oktober 2014

Julia – spagat vänster – 20 oktober 2014

Ia – handvolt – 28 april 2014

Dilyara – vipp hjulomsväng – 12 mars 2014

Alice – ”rosen” – 12 mars 2014

Ia – spagat höger – 12 mars 2014

Alice – spagat höger – 9 mars 2014

My – vipp till stå – 10 februari 2014

Julia – första ”uppkörningen” – 9 februari 2014

Vera – vipp till stå – 9 februari 2014

Ia – vipp till stå – 9 februari 2014

Britta – vipp hjulomsväng – 5 februari 2014

Selma – vipp hjulomsväng – 5 februari 2014

Vera – vipp till våg hjulomsväng – 5 februari 2014

Dilyara – uppdrag överkast – 9 december 2013

Vera – handvolt -2 december 2013

My – handståendegång hel våd baklänges – 25 november 2013

Selma – första ”uppkörningen” – 20 november 2013

Vera – flickflack – 13 november 2013

Ia – hopp till höga holmen -21 oktober 2013

My –  utvipp överkast – 22 september 2013

Ia – samlad brygga bak direkt -22 september 2013

Ia – spagat vänster ben – 8 maj 2013

Vera – spagat vänster ben – 8 maj 2013

Ia – kullerbytta med raka ben på bom – 6 maj 2013

Adela – ”rosen” – 24 april 2013

Ia – ”rosen” – 24 april 2013

Vera – ”rosen” – 24 april 2013

Selma – ”rosen” – 24 april 2013

Lotta – spagat höger ben – 13 april 2013

Selma – grupperat stöd 3 sek – 13 april 2013

Vera – brygga med raka ben och armarna förbi händerna – 10 april 2013

Ia – samlad brygga framåt – 10 april 2013

My – gå på händer i Spagat en våd – 27 februari 2013

My – Gå på händer i splitt en våd – 27 februari 2013

Britta – gå i brygga en våd – 24 februari 2013

Vera – gå i brygga en våd – 24 februari 2013

Vera – Studs i brygga – 24 februari 2013

Ia – gå i brygga en våd – 24 februari 2013

Ia – Studs i brygga – 24 februari 2013

Ia – mjuk övergång bakåt, samlad brygga bakåt, handstående till brygga sparka över – 26 november 2012

Elma-Lisa – mjuk övergång bakåt – 21 november 2012

Ia – brygga sparka över – 22 oktober 2012

My – mjuk övergång bakåt – 1 oktober 2012

Naiomi – rondat flickis flickis på vit matta – 24 september 2012

My – rondat flickis på vit matta – 24 september 2012

Ia – kullerbytta direkt brytning från grensittande till handstående nedrullning – 24 september 2012

Ia – hopp benväxling på bom- 17 september 2012

Ia – kullerbytta med raka ben till Skulderstående på golvbom – 2 september 2012

My – kullerbytta utan händer på golvbom – 2 september 2012

Greta – handståendegång 1 våd – 26 augusti 2012.

Elma-Lisa – Handståendegång 1 våd – 26 augusti 2012.

Vera – handståendegång 1 våd – 26 augusti 2012.

My – Handståendegång 1 våd – 26 augusti 2012